Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel, som som kan købes via www.siigurd.dk og vores medlemsside, uden varsel. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.

ABONNEMENTSVILKÅR
Den månedlige abonnementspris for et medlemskab i Siigurd.dk er oplyst ved aftalens indgåelse, og kan af Siigurd.dk ændres med et varsel på 60 dage. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
Det er en forudsætning for medlemskabet af Siigurd.dk, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Siigurd.dk og Nets.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at Siigurd.dk fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Siigurd.dk.

Beløbet du skal betale for medlemskabet af Siigurd.dk trækkes automatisk via dit betalingskort. Medlemskaber opkræves automatisk via dit betalingskort en gang om måneden.

Der er opsigelse i løbende måned, hvis du melder dig ud inden den 15. i måneden. Hvis du melder dig ud efter den 15. i måneden, vil du betale for endnu en måneds kontingent, hvorefter dit abonnement vil ophøre.

Siigurd.dk benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.

Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Siigurd.dk, men hos Dibs.
Kvittering for betaling sendes pr mail, når du tilmelder dig acceptere du vores vilkår og du stopper abn. ved udmeldelse via hjemmesiden.
Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender Siigurd.dk påmindelse pr. mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du hár modtaget det nye Dankort, ved at logge ind på WEB, klik på "Betalingskort".

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Siigurd.dk, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemsskab
Ønsker du ikke længere medlemsskab af Siigurd.dk, kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmeldelse". Der kan du anmode om udmeldelse. Der vil ifb. med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent/medlemsskab. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til Siigurd.dk ledelse, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Siigurd.dk forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af Siigurd.dk´s platform. Det er ikke tilladt at dele/kopiere sine ydelser fra Siigurd.dk med andre, fx i klubregi. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.